Daňová evidence(jednoduché účetnictví)

a) neplátci DPH

 • zaúčtovaná položka v peněžním deníku                         

12 Kč
 • minimální měsíční paušál
1.200 Kč
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
2.000 Kč
 • přiznání k dani silniční/cena za 1 auto                         
100 Kč
 • vyúčtování pracovní cesty/tuzemsko/max. 15 cest        
100 Kč
 • vyúčtování pracovní cesty/zahraničí
150 Kč

           

b) plátci DPH

 • zaúčtovaná položka v peněžním deníku

15 Kč 

 • minimální měsíční paušál
1.200 Kč
 • přiznání k dani z přidané hodnoty
250 Kč
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
2.000 Kč
 • přiznání k dani silniční/cena za 1 auto
100 Kč
 • vyúčtování pracovní cesty/tuzemsko/max. 15 cest
100 Kč
 • vyúčtování pracovní cesty/zahraničí
150 Kč

 

c) podnikatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů

 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
2.000 Kč