Vedení účetnictví

 

a) neplátci DPH

 • zaúčtovaná položka v peněžním deníku

15 Kč
 • minimální měsíční paušál
1.500 Kč
 • přiznání k dani z přidané hodnoty
0 Kč
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob
2.500 Kč
 • přiznání k dani silniční/cena za 1 auto
100 Kč
 • vyúčtování pracovní cesty/tuzemsko/max. 15 cest
100 Kč
 • vyúčtování pracovní cesty/zahraničí/1 cesta
150 Kč

                

b) plátci DPH    

 • zaúčtovaná položka v peněžním deníku

20 Kč
 • minimální měsíční paušál
1.500 Kč
 • přiznání k dani z přidané hodnoty
250 Kč
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob
2.500 Kč
 • přiznání k dani silniční/cena za 1 auto
100 Kč
 • vyúčtování pracovní cesty/tuzemsko/max. 15 cest
100 Kč
 • vyúčtování pracovní cesty/zahraničí/1 cesta
150 Kč