Daňová evidence

Nabízím Vám spolupráci zejména v těchto oblastech :

 • vedení daňové evidence v souladu s platnými právními předpisy
 • vedení a tisk souvisejících účetních knih
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • pro plátce DPH vedení záznamní povinnosti k DPH
 • kontrola úhrad pohledávek a závazků
 • vyúčtování pracovních cest, výpočet cestovních náhrad
 • čtvrtletní přehledy o stavu hospodaření
 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, k silniční dani a k DPH
 • vypracování přehledů OSVČ pro příslušnou správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu
 • osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu
 • konzultace a poradenství (osobní, telefonické, mailové)
 • další práce podle dohody s klientem