Předpis nájemného

 

Nabízím spolupráci zejména v těchto oblastech :

  • vedení evidence nájemníků (vlastníků)
  • předpis nájemného (fondu oprav) a záloh na služby spojené s užíváním jednotky
  • vedení evidence plateb, evidenční listy
  • měsíční předávání změn na SIPO nebo tisk složenek
  • vyhotovení kvartálního nebo pololetního seznamu neplatičů
  • vyhotovení a zasílání upomínek neplatičům, výpočet penále
  • provedení vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytových a nebytových jednotek nejpozději do 30.04. následujícího roku
  • následná úprava výše záloh na služby v případě vysokých nedoplatků nebo přeplatků vzniklých při jejich vyúčtování
  • poradenství a konzultace (osobní, telefonické, mailové)
  • ostatní služby podle dohody s klientem