Služby pro SVJ a majitele domů

Pro společenství vlastníků jednotek a majitele domů nabízím spolupráci zejména v těchto oblastech

1. Účetnictví

 • vedení účetnictví nebo daňové evidence v souladu s platnou právní úpravou
 • vedení a tisk účetních knih
 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků
 • vypracování roční účetní závěrky včetně všech povinných příloh
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob
 • ostatní služby podle dohody s klientem

2. Evidence a předpis nájemného

 • předpis nájemného(ev. fondu oprav)  a záloh na služby spojené s užíváním bytové nebo nebytové jednotky
 • vedení evidence plateb, evidenční listy
 • měsíční předávání dat na SIPO nebo tisk složenek
 • upomínání na nezaplacené nájemné a zálohy na služby, výpočet penále
 • vypracování kvartálnchí nebo pololetních přehledů neplatičů
 • zpracování vyúčtování záloh na poskytnuté služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor
 • úprava záloh na služby v případě vysokých přeplatků nebo nedoplatků z vyúčtování služeb
 • ostatní služby podle dohody s klientem