Vedení účetnictví

Nabízím Vám naši spolupráci zejména v následující oblastech:

 • vedení účetnictví(podvojného) v rozsahu a členění podle platných právních předpisů
 • vedení a tisk souvisejících účetních knih
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • pro plátce DPH vedení záznamní povinnosti k DPH
 • kontrola úhrad pohledávek a závazků
 • vyúčtování pracovních cest, výpočet cestovních náhrad
 • kvartální přehledy o stavu hospodaření
 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků
 • vypracování účetní závěrky včetně všech povinných příloh
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, k DPH a k dani silniční
 • osobní účast při kontrolách ze starny finančního úřadu
 • účetní poradenství a konzultace (telefonické, mailové i osobní)
 • další služby podle dohody s klientem