Zpracování mezd

 

Pro zaměstnavatele do 25 zaměstnanců nabízím spolupráci zejména v těchto oblastech :

 • zpracování mezd včetně všech zákonných odvodů
 • výpočet a zúčtování za ztrátu na výdělku za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
 • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování výplatních listin, výplatních pásek, platebních příkazů na odvody
 • vyhotovení měsíčních přehledů pro příslušnou správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny
 • roční výkazy pro finanční úřad - vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, vyúčtování daně vybírané srážkou
 • vyhotovení zápočtových listů a potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanců
 • vyhotovení výpočtu daně a daňového zvýhodnění pro zaměstanance
 • vyhotovení písemností v souvislosti s nástupem nebo odchodem zaměstnanců - příhlášky a odhlášky u příslušné správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny
 • osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • osotatní služby podle dohody s klientem